Vijesti

Konstituirajuća sjednica novog Mjesnog odbora

29-01-2021

Konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesne zajednice Vrbovac održana je 26.1.2021.godine u prostorijama društvenog doma.

Na dnevnom redu je bio izbor zapisničara i blagajnika, Izvještaj o radu u prošloj godini, Usvajanje Izvještaja o prihodima i rashodima i razno.

Za zapisničara je izabrana Ivana Knežević, a za blagajnika Anto Brnić. Poslije rasprave usvojeni su Izvještaji i dogovorene glavne smjernice u Planu rada za 2021.g. Potencira se veći angažman na povećanju postotka uplata po osnovu Naknade za groblje, a dogovorene glavne konture plaćanja vode.